Biografía

Joic Duran

Un mur és un bloqueig vertical. Sempre massa dur. Molts cops de ciment armat com les expectatives. Existeix per ser travessat, per saltar-se'l, per volar-lo amb dinamita. Ell no té cap altra funció a separar ments i cossos en aquest ara, perquè en un demà, aquestes ments segellades i aquests cossos adjuntats, puguin fer-se pensar i posar-se caminar per acabar essent altre cop lliures.

Libros de Joic Duran

Relats mal perlats

  No hi haurà cap connexió entre relat i relat. Si per casualitat n’hi hagués alguna sense adonar-me’n, la mala

14,00 IVA incluído