Biografía

Ma Tresa Anyé Ros

Ma Tresa Anyé Ros
Nascuda a Agramunt (Urgell) el 1960, és Treballadora Social i
Graduada en Mediació.
Ha treballat en premsa d’àmbit provincial, Serveis Socials,
Residències de Gent Gran i en una galería d’Art, entre altres coses.
Ha realitzat col.laboracions en la revista local, Sió.
La història de la familia paterna, és la seva primera publicació.